Erstatning ved personskader

Om Personskader og erstatning

?

Når uheldet er ude, og man til at starte med har overlevet uheldet, vil der altid være følger som følge af den erstatning ved personskader, der måtte forekomme, hvis man er ude for et uheld. Dette er grunden til, at man bruger mange penge årligt på alle mulige forsikringer, og denne kan man argumentere for er en af de allervigtigste.

Personskade og forsikring

Når man har været ude for et uheld, f.eks. i trafikken, vil forsikringsselskaberne se på omstændighederne for uheldet og hvilke skader, der er sket i forhold til den erstatning, som man kunne have ret til. Det hele handler først og fremmest om omfanget af de skader, som man har pådraget sig, og om disse vil give varige mén som følge af ulykken. Hvis man har fået varige mén af ulykken, skal man som næste punkt undersøge hvorvidt dette vil påvirke ens evne til at kunne arbejde fremover. Har man som følge af skaden fået nedsat sin arbejdskraft, er det et vigtigt punkt, der skal undersøge, da det handler om, hvor meget man kan arbejde fremover, eller om man har fået nedsat arbejdsevnen så meget, at man ikke kan komme ud på arbejdsmarkedet.

Erstatning

Erstatning ved personskader f.eks. piskesmæld kan variere rigtigt meget, og man kan blive tilkendt en stor erstatning, hvis en anden person er skyld i uheldet, som har påført en personskade, som kan medføre en nedsat arbejdsevne i en længere periode eller måske permanent. Man skal altid sørge for at være forsikret, så man har dækket sig ind økonomisk, skulle det ske, at man kommer ud for et uheld. Det er ikke noget man kan styre i alle tilfælde, men det er en rigtig god idé at have sine forsikringer på plads, så de kan tage sig af hele den juridiske proces, som kan følge ovenpå et større uheld.

Det første som man bør gøre efter uheldet er at kontakte sit forsikringsselskab samt Advokat og få dem sat ind i tingene, så de på den bedst mulige måde kan være til assistance hurtigst muligt. Afgøres det at en person er skyld i uheldet, skal forsikringsselskaberne imellem få processen til at køre som den skal.

Erstatning ved personskader har nogle fastsatte procenter, som det udregnes efter ud fra den tilskadekommenes årlige indtjening. Man skal være opmærksom på at arbejdsevnen skal være nedsat med minimum 15 % før, at det kan udløse en erstatning. Det er dog en længere proces, eftersom der går 1 – 1 1/2 år før, at der kan tages stilling til hvorvidt, at der kan være tale om en nedsat arbejdsevne. Hvis man er under 30 år får man den højeste procentsats i erstatning for personskader i forbindelse med nedsat arbejdskraft. Denne procentsats falder løbende gennem livet, da det tænkes på personens ydeevne på arbejdsmarkedet.

Efter at man er fyldt 69 år falder denne sats ikke længere. I nogle tilfælde kan der dog tildeles erstatning såfremt den udsatte har måtte skifte branche for at kunne fortsætte med at arbejde, og dette kan gøres på trods af, at lønnen ikke falder med 15 %. Som det ses er der virkelig mange områder, som man skal være opmærksom på, når man kommer ud fra en personskade, men for at være på den sikre side, skal man altid sørge for at have en forsikring. På denne måde har man nogle, der kan guide en igennem processen og sørge for, at man får den erstatning, som man har ret til som resultat af den personskade, der måtte forekomme.

Få Advokat bistand

Det kan være en lang proces, og man skal sørge for at sætte sig godt ind i tingene selv før uheldet er ude. Det er ikke nogen dårlig idé at nærlæse sin kontrakt med forsikringen for at være på den sikre side for hvad man har ret til og i hvilke situationer. Når man kender sine rettigheder er det også nemmere at følge med i processen, så man ikke føler, at man bliver snydt bare fordi, at man ikke forstår hvad der foregår.
Her kan en specialiceret erstatnings advokat være guld værd.

Er man gift eller har man en partner, er det en god idé, at man sammen går tingene igennem, så man ved, hvad man skal gøre, hvis den ene kommer til skade eller at begge er så uheldige at komme til skade på samme tid. Man forsikrer sig af netop denne grund, og derfor er det godt at kende til erstatning ved personskade, hvis uheldet skulle være ude. De fleste håber nok at forsikringspengene i sidste ende bliver spildt, da det i denne forbindelse betyder, at der ikke har været nogen problemer, og det er jo egentlig sådan man helst ønsker at leve sit liv.