Arbejdsmiljø og kontorindretning

Det er nemlig ikke helt uden betydning, hvordan du indretter lokalet, så dine medarbejdere får det mest optimale arbejdsmiljø.

Indeklima

En væsentlig ting for arbejdsmiljøet er indeklimaet. Det gode indeklima afhænger af flere forskellige faktorer, og alle parametre er vigtige for at få det mest optimale indeklima. Nogle af de allervigtigste elementer for et godt indeklima er:

?

  • Luften
  • Belysning
  • Temparaturforhold
  • Akustik.

?

·

En god luftkvalitet handler om boligens lugtfugtighed, lugt, ventilation og udluftning. Du har selv en vis indflydelse på nogle af disse parametre, blandt andet udluftning, hvor det anbefales, at I lufter ud flere gange i løbet af dagen – uanset årstiden. Det vil desuden også have en indvirkning på eventuelle lugtgener på kontoret. Er luftfugtigheden for høj på et kontor, og skyldes det ikke dårlig ventilation eller mangel på udluftning, anbefales det, at I får undersøgt, om der skulle være fugt i vægge, gulv eller loft. I værste fald kan fugt forårsage skimmelsvamp, som er sundhedsskadeligt.

Belysningen betyder et godt udsyn, at lyskvaliteten er i top, og ikke mindst at dagslyset udnyttes til fulde. Dagslyset er den absolut bedste lyskilde, og derfor er det også vigtigt, at kontoret indrettes bedst muligt, så I udnytter det naturlige lys. Men da det desværre ikke altid er muligt at sidde i et dejligt solskin, må man også tage det kunstige lys i brug. Når det er tilfældet, er det vigtigt, at I vælger gode lamper, som giver en god arbejdsbelysning.

Temperaturforholdene handler om, hvorvidt der er tale om lokaler med tilpassede lufttemperaturer, samt om der findes steder på kontoret, hvor medarbejdere sidder i træk. Disse forhold er også noget, I selv til en vis grad har indflydelse på, da mange ældre bygninger kan være præget af dårlig isolering, ældre og utætte vinduer mv.

Akustikken er også en væsentlig ting for arbejdsmiljøet. En ringende mobiltelefon, kolleger der taler sammen og et par højhældede sko er blot nogle af de ting, som kan virke som forstyrrende elementer på et kontor. Noget alle, der har siddet eller sidder på storkontor, kan nikke genkendende til.

Tag selv hånd om problemerne

Der er, som sagt, nogle ting, I selv kan være med til at forbedre for at få et bedre indeklima. Blandt andet kan energiforbedringer af boligen eller kontorlokalerne have en positiv indflydelse på luft, belysning og temperaturforhold. Nogle af de ting, som I selv kan gøre uden de store omkostninger, er:

  • Optimal indretning af kontor
  • Udlufte på kontoret med jævne mellemrum
  • Sørge for at rengøringen er i top
  • Lav en støjpolitik

Du kan læse mere om optimal indretning hos Outline