Alternativer til det traditionelle cykelstativ

Og Danmark er da også blandt mange udlændige kendt for at have bemærkelsesværdigt mange borgere, der vælger deres cykel som transportmiddel.

Både Århus og København har flere steder opsat steder, hvor det måles, hvor mange cyklister der fræser forbi i den travle, hektiske hverdag.  Hvis man selv er cyklist, giver det et godt billede af, at man har en del cykelkolleger, der kører forbi samme sted hver dag.

Samtidig får man også rørt sig og får frisk luft, når man vælger at tage cyklen frem og tilbage.

Og cyklen er selvfølgelig også et godt alternativ til bilen, når man skal parkere sit køretøj andre steder end derhjemme. Især i de store byer med mange biler og få parkeringsmuligheder. Men der er det vel at mærke kun en fordel at være cyklist, hvis man kan finde et stativ, hegn eller en port, hvor man kan parkere sin cykel.

I København har man for længst sat ind på, at det skal være nemmere at tage cyklen end bilen. Derfor er der i løbet af de sidste par år indført adskillelige initiativer for at gøre cyklisters hverdag – især med henblik på parkering – nemmere.

Hovedbanegårdens toetagers cykelstativer

Et af de nyere alternativer til det traditionelle cykelstativ er cykelstativerne på Hovedbanegården, der har to etager, og hvor længden på ringene, som cykelhjulet kan placeres i, varierer med hver anden.

Idéen er, at det nye initiativ både skal være pladsbesparende med de to etager, og at det samtidig skal forhindre, at cykelstyrene på de nabocykler fletter sammen.

På den måde er der plads til flere cykler, og man kan forhåbentlig nemmere få sin cykel sat fast i cykelstativet og få den ud igen, uden at man har de store vanskeligheder med at vikle den fri af andre cykler. Alle kan nikke genkendende en travl dag, hvor man har opmagasineret indtil flere indkøbsposer og håndkøbstasker på sin cykel. Og så kan man ikke finde cyklen, eller også sidder den fast i to andre cykler ved styret, så en mindre dominoeffekt næsten er uundgåelig, når man skal vriste den fri.

Denne situation ville være en del mere overskuelig, hvis man cykelstativarealet er formindsket og dominoeffekten fjernet.

Hovedbanegårdens toetagers cykelstativer har dog også sine udfordringer.

En af udfordringerne er bl.a. de mange bilister på Hovedbanegården. Udover at skabe en del unødig og ekstra trafik lige ved cykelparkeringerne, skaber det også en større risiko for påkørsler af fodgængere og cyklister. Og så blokerer en del af bilerne også ved af- og pålæsning for de parkerende cyklister.

Her har man diskuteret, om hvorvidt man burde sætte en pullert op, så bilerne ikke holder i vejen. Det ville forhindre de blokerende biler, fordi bilerne ville være tvunget til at køre udenom eller helt at køre en anden vej. Cyklisterne kunne så i ro og mag, som københavnere jo altid er på Hovedbanen, op på de nye cykelstativers øverste etage for at fjerne mylderet fra den nederste etage.

Det ville skabe mere ro omkring hovedbanen og en bedre udnyttelse af ressourcerne omkring en af de Danmarks mest trafikerede togstationer.

Renoveringen på Nørreport

Den 10. januar 2015 indviede man det såkaldte Ny Nørreport i København. Det var en stor festdag, hvor man fejrede det nye og optimerede Nørreport.

Det skete, efter at Banedanmark havde stået bag ved og gennemført en større renovering af den gamle S-togsstation Nørreport St.

Udover Bane Danmark kan af andre partnere nævnes DSB, som havde ansvaret for de nye bygninger, Københavns Kommune, som havde ansvaret for at indrette pladsen. Derudover var også en del investorer og private firmaer med på sidelinjen som rådgivere og ansvarshavende på mindre områder.

Renoveringen begyndte i efteråret 2011 og var færdigt i 2015, og arbejdet blev taget i 4 etaper; et for hvert år.

Nørreport st. er da blevet udviklet til et andet alternativ til det traditionelle cykelstativ. Her har ikke blot udseendet men også cykelparkeringsmulighederne foldet sig ud.

Det kan være slut med at køre igennem diverse porte for at finde et cykelstativ med en ledig plads eller at parkere sin cykel ulovligt. Det neber SER Hegn i hvert fald.

Nørreport st. er nu opdelt i to større bygninger over jorden med hver sin 7-Eleven, og på arealet imellem de to bygninger har man så lavet cykelstativer i spiraler.

Igen en måde at spare plads så flere cyklister kan parkere ved et cykelstativ, uden at man fjerner pladsen for fodgængerne. Spiralerne er nemlig ikke placeret på midten, som derfor stadig er til fri afbenyttelse for fodgængerne.

Visuelt er det også ændret fra det traditionelle S-tog-stations-look til en stationen med moderne bygninger, store stolper o …