el-installationsrapport? Få gratis 3 tilbud

Siden 2012 er det et krav, at der skal laves en separat rapport over ejendommens el-installationer. Ved at forelægge tilstandsrapport, el-installationsrapport og ejerskifteforsikringstilbud for køber, slipper sælger for det 10-årige mangelansvar. En el-installationsrapport udarbejdes af en autoriseret el-installatørvirksomhed og heri kan både sælger og køber få viden om, hvorvidt bygningens elektriske installationer er lovlige og funktionsdygtige. Som sælger af en ejendom, har du ansvaret for bygningens mangler. Det kan derfor være en god idé at anvende huseftersynsordningen, så man ikke hæfter for gemte fejl og mangler ved boligen. Et huseftersyn er en professionel, neutral eftersyn af din bolig og dens el-installationer. Du modtager ved gennemgangen en tilstandsrapport og en el-installationsrapport. Når disse to rapporter er udarbejdet, kan du søge tilbud på en ejerskifteforsikring og forelægge det for køber. El-installationsrapporten udarbejdes af en certificeret el-installatør og er resultatet af en praktisk og neutral gennemgang af bygningens el-installationer. Den certificerede el-installatør anvender stikprøver, der skal undersøge, om der findes ulovlige forhold eller funktionsfejl på elinstallationer. Ved gennemgangen vurderes elinstallationernes funktioner og det checkes, hvorvidt de opfylder den lovgivning, der var gældende, da de blev udført eller ændret. En elinstallationsrapport er nu også et krav såfremt du ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. Årsagen er, at elinstallationer er ansvarlig for mange bygningsbrande og således er denne rapport nu standard at få udarbejdet samtidig med en tilstandsrapport. Prisen for en elinstallationsrapport ligger på ca 3.000,- kr afhængig af størrelsen på bygningen og antallet af elinstallationer. Den kan laves for huse, sommerhuse, lejligheder og landbrugsbygninger og skal skrives af en godkendt elinstallatør. Elinstallationsrapporten må ikke laves af den elinstallatør, der tidligere har udført elarbejde i boligen. En elinstallationsrapport bliver udført med en samlet score, som tildeles ud fra forskellige faktorer. Karakterskalaen minder på alle måder om den skala, der også findes i tilstandsrapporten. Kvaliteten og længden af et el-eftersyn er ikke reguleret ved lov og således kan man hurtigt finde urealistisk lave priser på eltjek på nettet. Et eltjek skal ikke sammenlignes med et el-eftersyn og afsluttes jævnligt uden skriftligt dokumentation. Et el-eftersyn og en tilstandsrapport er obligatorisk ved boligsalg, såfremt køber ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. Den letteste og mest sikre måde at modtage friske tilbud og pris på en elinstallationsrapport, er ved at benytte onlineportalen Byggetilstand.dk. Her kan man gratis og uforpligtende oprette en opgave og i løbet af få dage modtage 3 konkrete tilbud på udarbejdelse af en elinstallationsrapport fra elektrikere i din by.