Priser på gulvafslibning

Egedahl er en specialiseret og innovativ gulvvirksomhed med kontorer i København, Aarhus og Odense. Vi leverer værdiskabende renovering af trægulve i boliger og erhvervslokaler med speciale i gulvafslibning, gulvafhøvling og gulvbehandling.

Vi har en kreativ helhedsindgang til kompetent rådgivning af vore kunder og forstår at kombinere ønsker og behov med håndværksmæssig forståelse så de danner seriøse og værdiskabende løsninger. Vi er derfor en stærk partner, ikke kun fagligt men også som en solid medspiller.

Vi går målrettet efter at skabe de helt rigtige resultater for vores kunder og vi stræber efter altid at være nytænkende og perfekt i vores opgaveløsning.

 

Hvordan foretages gulvafslibning?

De fleste trægulve skal afslibes i træets længderetning, som udgangspunkt. Og afslibningen udføres med akkuratesse og en lillesmule overlap. Når afslibningen er godkendt kan der påføres en gulvbehandling.

Sildebens mønstre afslibes først diagonalt én gang i hver retning og derefter i  rummets længderetning.

Såfremt mønsteret består af skiftende langsgående og tværgående retning bør der, så vidt muligt, afslibes i træets længderetning. Gulvafslibningen afsluttes med en ekstra finkornet sandpapir for at få den rette finish.

Gamle fyr og gran gulve afslibes først diagonalt med en grovkornet sandpapir, hvorefter der afslibes i træets længderetninge med en finere og finere korn. Trægulvet afslibes 4 – 5 gange med forskellige kornstørrelser sandpapir. Efter afslibningen foretages en gennemgang af afslibningens beskaffenhed for slibespor, stopmærker og lignende. Når afslibningen er godkendt kan der påføres en gulvbehandling.

http://www.egedahl.dk/