Hvad er varmegenvinding og hjælper det?

Varmegenvinding er et begreb som har eksisteret i lang tid og som primært har været anvendt i forbindelse med industriel produktion og ved opvarmning af virksomhedsbygninger og store lagre, der har krævet en helt konstant og høj temperatur.

Tidligere har varme genvinding også krævet meget strøm og har derfor ikke været velegnet til ældre eller nybyggede hus beboet af den private forbruger. Men markedet for varmegenvinding har oplevet teknologiske fremskridt og nyboliger bliver i stigende grad udstyret med et ventilationsanlæg som både kan sørge for at ventilere frisk luft i boligen, men også kan genbruge en høj grad af den varmeenergi som befinder sig i luften. Med andre ord, varmegenvinding er nu også tilgængelig til privatforbrugeren.

 

 

Men hvad er varmegenvinding for en størrelse?

 

Varmegenvinding er en proces, hvor den varmeenergi som er opbygget i luften i f.eks. en produktionshal eller i en privat bolig bliver genbrugt for at spare på den løbende opvarmning. Når du f.eks. opvarmer dit hus med en radiator vil du opleve, at hvis du lukker dine vinduer vil temperaturen naturligvis stige – især om vinteren udfører vi denne øvelse, da den danske vinter er kold og et normalt hus er isoleret og vil holde på den varme som bliver udledt af f.eks. en radiator.

 

Dog vil der hurtigt opstå et problem med den varme luft i boligen eftersom den bliver indåndet og genbrugt af de personer som befinder sig i boligen. På et tidspunkt opstår der behov for ny og frisk luft, eller vil det påvirke indeklimaet negativt.

 

Så snart du åbner et vindue og lufter ud får du frisk og ren luft ind, men du lukker også den varme luft ud.

 

Her kommer et ventilationsanlæg til sin ret. Konceptet er enkelt. Et ventilationsanlæg fra f.eks. Nilan kan igangsætte en proces, hvor den varme luft som du udskifter med den friske luft tilføres varmeenergien fra den brugte, varme luft. Så princippet er ganske enkelt genbrug af varmeenergi, så man som forbruger eller virksomhedsejer er fri for at opvarme samme lokale igen og igen.

 

 

Men fungerer varmegenvinding så?

 

Ja, det gør det faktisk. I Danmark er vores huse generelt meget godt isolerede og de holder på den varme som dannes. Det er en fordel, når man med et ventilationsanlæg ønsker at genbruge varmen i luften. Der findes et væld producenter af varmegenvindingsanlæg og næsten alle nybyggede huse vil i ét eller andet omfang indeholde ventilationsanlæg som genbruger varmen i boligen.

 

Et andet positivt aspekt ved varmegenvinding er, at du kan spare en del på din varmeregning ved at genbruge varmen fremfor at producere ny hver gang du har udluftet, eller boligen er blevet kold.

 

 

Hvordan kommer jeg i gang med at genbruge min varme?

 

Alt teorien bag varmegenvinding er intuitiv og nem at forstå. Det er også nemt at indse, at konceptet er en relativ god investering på den lange bane – men der er stadigvæk et par overvejelser du bør gøre dig inden du ser dig om efter et varmegenvindingsanlæg.

 

For det første er et varmegenvindingsanlæg en bekostelig investering, da prisen ofte starter ved 30.000 DKK og kan nå helt op over 80.000 DKK alt efter model og funktioner.

 

Det er derfor vigtigt, at du laver en beregning på hvor meget du reelt kan spare om året og tager det med i din betragtning. Husk også, at selvom et varmegenvindingsanlæg sparer dig for varmeregning, så skal anlægget stadigvæk drives med strøm. Der er også installationsomkostninger forbundet med opsætningen og det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse, især hvis dit varmeforbrug reelt set ikke er så højt som du tror.

 

Kort sagt, varmegenvinding er et fremragende koncept – men du bør nøgternt regne på om det kan betale sig for dig.