Coach på Vesterbro

Coach på Vesterbro
Parcoaching
giver dig og jer mulighed for at se på din partner med nye øjne. At vise interesse for din partner. Forholde dig nysgerrig til hvad din partner mener, siger og gør. Hvad bruger han tid på? Hvad interesserer hun eller han sig for? Ægte nysgerrighed skaber forståelse, respekt og kærlighed imellem jer. Du lærer måske noget nyt om din partner som I sammen kan bygge videre på. Jeg bruger Ennegrammet – en dybdegående personlighedstypebeskrivelse – til at definere jeres typiske mønstre hver især og dermed de udfordringer i typisk vil have som par. I ser pludselig hinanden gennem helt andre øjne og derigennem større kærlighed.