Forældrerådgivning – Bekymret for din teenager og/eller familie?

Hvordan det forløber

  • Der er bedst effekt, hvis vi har et ugentligt møde af halvanden times varighed.
  • De fleste forløb varer 10-12 sessioner, men vi slutter naturligvis, når I er i mål.
  • Det er bedst, hvis alle i jeres familie kan deltage i behandlingen – også teenageren der laver ballade.

Første del af terapien vil handle om at afdække, hvordan jeres familie fungerer. Jeg er mere interesseret i jeres aktuelle hverdag end jeres detaljerede historie. Mere hvordan end hvorfor. Jeg har brug for hverdagsbilleder, både når det går godt mellem jer, og når der er konflikter.

Anden del af min forældrerådgivning vil være den egentlige forandring af jeres familie, hvor I skal lære nogle nye måder at håndtere hverdagsproblemstillinger. Typisk kan små tiltag skabe store forandringer. Det kan være måder, I kommunikerer på, går til jeres konflikter, løser jeres hverdag eller bare generelt omgås hinanden. Jeg vil tage bestik af, hvilke færdigheder, I har brug for og på en effektiv og veldokumenteret måde få jer dem lært. I vil i denne periode af behandlingen få en lille hjemmeopgave med hjem, så I kan få øvet jer. Det handler i høj grad også om at få ændret nogle vaner, og dette kræver øvelse.

I sidste del af min forældrerådgivning vil jeg hjælpe jer til at holde fast i de forandringer, I har opnået og få lagt planer for, hvad I gør, hvis der skulle ske tilbagefald. Det er også her, vi kan tale om behovet for, at jeg/I involverer skolelærer eller sagsbehandler og orienterer om forandringerne i jeres familie. Sommetider er det en god ide.

Min baggrund

Jeg kan tilbyde jer en familiebehandling, som er inspireret af et evidensbaseret behandlingsprogram, der benyttes i mange kommuner. Fordelene ved at modtage dette i privat regi er, at I kan komme i gang med det samme og uden (umiddelbar) indblanding af sagsbehandlere eller andre instanser. Jeg vil dog samarbejde med skole eller sagsbehandler, hvis vi aftaler, at det er gavnligt.

Jeg er uddannet i Funktionel Familie Terapi, FFT og har gennem halvandet år arbejdet intensivt med familier, der har et barn i alderen 11-18, som har haft adfærdsmæssige problemer. Jeg er derfor godt klædt på til at hjælpe jer og kan tilpasse behandlingen netop jeres behov.

Funktionel henviser til, at behandlingen er interesseret i funktioner frem for årsager. Der vil altså ikke indgå en historisk kortlægning af de grunde, der måtte være for, at I oplever de aktuelle problemer. Jeg vil naturligvis gerne kende til de helt overordnede linjer, men i stedet for at finde frem til årsager eller forklaringer, er jeg med FFT-tilgangen meget mere optaget af, hvad der skal til for, at I kan ændre adfærd og få det bedre sammen som familie.

Min erfaring er, at familier føler sig respekteret og mødt med denne tilgang, og at det er med til at skabe en god og frugtbar arbejdsalliance. Der er rigtig god effekt med denne behandlingsform, og det er en unik mulighed, at I kan modtage denne i privat regi.

Kontakt mig gerne på tlf. 4081 5220 for at drøfte alt dette yderligere