Akuform International, Skillevægge, skærmvægge og støjdæmpning

Når mange personer skal kommunikere og føre samtaler i det samme mødelokale bliver det vigtigt at følge tre akustik råd og sørge for at de er fulgt. Efterklangstiden, lydbølger bør afbrydes og uønsket støj, skal bortfiltreres. koster mindre end du tror samt meget bedre end du aner, du kan ved hjælp af skillevægge, og lyd dæmpning af flader kan der opnåes en maksimal lyd dæmpning der forbedrer arbejdsmiljø og målbart forandrer akustikken i lokalet. En effektiv indsats ved hjælp af skærm- og skillevægge, vil dæmpe støj og forbedre dit arbejdsmiljø