Støj i dit arbejdsmiljø, få en effektiv støjdæmpning

Hvis mange personer skal have kommunikation og tale sammen i det samme kontor bliver det vigtigt at overholde de tre akustik regler og sørge for at de bliver fulgt. Efterklang tiden, lydbølger skal brydes og ikke ønsket støj, bør filtreres væk. billigere end man tror og meget bedre end du forestiller dig, du kan ved hjælp af skærmvæg, og lyd dæmpning af alle flader kan der opnåes en optimal lyd dæmpning der optimere arbejdsmiljø og målbart ændrer akustik i kontoret. En grundig indsats med skærm- og skillevægge, vil minimere støj og forbedre dit arbejdsmiljø