Værktøjsmaskiner – det moderne gennembrud

I dagligdagen, når hverdagen kører på højeste tryk og vi har travlt med gøremål, skole, arbejde og familie, glemmer vi tit at det ikke altid har været så nemt som det er med mange ting i dag.

Tager vi bare et kig på hjemmet, kan man hurtigt lave en liste over maskiner og elektroniske hjæl-pemidler der ikke fandtes for bare 30 år siden. Ved nogle ting skal man længere tilbage, men ofte ikke længere end 200 år – hvilket ikke er meget taget menneskehedens eksistens i betragtning.

?

De fleste har hørt om den industrielle revolution i slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet. Det er en historisk med vigtig periode. Også tiden omkring det moderne gennembrud i slutningen af 1800-tallet er karakteristisk og har været vigtig for den udvikling der er sket og som har formet det samfund vi kender i dag. Mange stifter bekendtskab med perioderne i gymnasiet hvor det er en del af pensum i historietimerne, mens andre får kendskab til perioden allerede i folkeskolen.

?

Vi lever i en tid med smarte små mobiltelefoner, store fladskærms-tv, rulletrapper og batteridrevne skateboards. Det kan være svært, særligt for den yngre generation, at forestille sig at det tidligere har forholdt sig anderledes. Derfor er det vigtigt at blive oplyst om det, så man kan sætte pris på det man har og se den samtid man lever i, i relation til historien i det større perspektiv.

?

Teknologiens udvikling

I tiden omkring den industrielle revolution og senere det moderne gennembrud, blev der opfundet en masse nye teknologiske hjælpemidler og maskiner der kunne gøre livet lidt lettere både for hus-moderen, den rejsende og business-manden.

Mange af disse blev fremstillet af maskiner, og disse maskiner var sammensat af dele der blev fremstiller af såkaldte værktøjsmakiner. Disse blev særligt

Disse maskiner kunne ikke noget nyt ift. hvad man førhen kunne med andet værktøj, men de kunne gøre det finere og i en bedre kvalitet.

?

Udviklingen og spredningen af disse værktøjsmaskiner var måske det spæde skridt i retningen mod den masseindustri af mange varer vi har i dag. Vi kender det fra trykkerier der kan printe flere 100 aviser i minuttet, fra legetøj der kan formes og farves af maskiner på nul komma fem, fra boliginte-riør, køkkeninventar, beklædningsgenstande og ikke mindst mindre dele der skal tage del i et større maskineri i fx. toge, biler, fly og huse.

Alt dette er noget de fleste har i deres hjem, undtagen selvfølgelig sidstnævnte, og netop derfor også noget der kan købes de fleste steder og til en overkommelig pris.

?

I vores moderne tider har vi ingeniøruddannelser der uddanner mange og dygtige ingeniører – både bygnings- og maskiningeniører. Disse vil fortsat udvikle de maskiner vi kender i dag, til at være endnu mere produktive samt til at gøre arbejdet finere. Teknologien er hele tiden i udvikling – en-gang var et urværk måske frontlinjen inden for teknologi, mens det i dag er tidligere omtalte små mini computere og telefoner der kan ringe og sende billeder til den anden side af jorden.

find din værktøjsmaskiner her