Jordforurening og jord analyse

Har du forventning om jordforurening på din grund, laver vi en jord-analyse, af jordprøver taget ved de forventede kilder. Olietanke er ofte grund til både svært forurenet og lettere forurenet jord og vi tilbyder olietank sløjfning, hvor vi tømmer tanken og forsegler den og vi kan stå for opgravning af olietanken, hvis det er nødvendigt. Vi kan stå for bortkøring af forurenet jord og kontakten til myndighederne i forbindelse med opgravningen . Få et tilbud fra os, hvis du søger rådgivning i forbindelse med forurenet jord