Sæt brugeren fri – Specialtilpas kørestole nu!

Der er mange gener ved at være kørestolsbruger – hvis man ikke har en ordentlig stol. Mennesker er forskellige og anatomien kan være ekstra udviklingshæmmet hos de af os, som er nødt til at være kørestolsbårne. 

 

Som patient ved man, at det er den individualistiske tilretning og behandling, som virker. Sygehusvæsenet og andre offentlige instanser begrænses konstant i deres virke og derfor er der brug for en øget opmærksomhed på problematikken om standardiserede kørestole. 

 

Når man sidder i en kørestol er der for langt de fleste brugere gener med tryksår og -skader. Dette enten fordi stolen ikke er ‘skabt’ til borgeren (standardstol) eller fordi den ikke bliver optimeret løbende efterhånden som brugeren vokser eller på anden vis får nye behov. Det gør rigtigt ondt og kan have livslange følgevirkninger at sidde i den forkerte stol.

 

Der findes niche-virksomheder som laver specialtilretning og specialtilpasning af kørestole. Desværre er det et fåtal af hjælpemiddelverdenens produkter, som opbygget præcis ud fra brugeren behov. Det kræver mandetimer og specialisering – altså kræfter som ikke prioriteres i ordentlig grad i velfærds-Danmark. 

 

Det er rigtigt ærgerligt fordi i sidste ende kunne specialtilpasning være dét der skabte besparelser i de kommunale budgetter – i hvert fald i følge ProComfort.dk som udover at skabe stole fra bunden også har specialiseret sig i specialtilpasning af kørestole og hjælpemidler til handicappede der afhjælper bl.a. trykskader. De argumenterer: 

 

  1. At standardiserede løsninger ofte medfører at der købes fejlagtigt ind. Med en specialtilpasset stol, lift, seng eller lignende er målene taget ud fra brugeren og virksomheden tester og optimerer indtil borger føler fuld tilfredshed med produktet. 
  2. Terapeuten aflastes i sit virke og kan fokuserer på bedre at afhjælpe borger med andre ting. 
  3. Syge- og plejepersonale afhjælpes generelt og kan opleve en større arbejdsglæde med bedre faciliteter for borgerne. Det er vigtigt at kunne gøre en forskel for at opretholde motivationen i sit arbejde.
  4. Ligeledes afhjælper specialtilpasning risikoen for arbejdsskader for personalet som også anvender produkterne i deres omsorg for borger. 
  5. En god og vellykket specialtilretning kan øge borgers selvstændighed. Dette øger borgers selvværd, selvfølelse og selvtillid, samtidig med at de kan aflaste personale. 
  6. Desuden skaber specialtilpasning et rum for genanvendelse. Specialtilpasning er således en mere miljørigtigt metode, hvor færre materialer går til spild. 

 

Det er således svært at argumentere imod et øget fokus på mere unikke hjælpemiddelløsninger – try me!

 

Faktum er simpelthen at budgetterne bør revurderes og mennesket bør sættes i fokus – hvem ved måske kan det ligefrem betale sig 🙂