Hjælp til pårørende – Ved misbrugsbehandling

<h2>Hjælp til pårørende – En stor del af vores alkoholbehandling</h2>

<p>Når man har udviklet et alkoholmisbrug, har man brug for at behandle ikke kun symptomerne, men finde årsagen. Alkoholbehandling er meget mere end ”bare” at beslutte sig for at holde op med at drikke. I alkoholbehandlingen arbejder man med afdækning af højrisiko-situationer, lærer om hvorledes man håndterer drikketrang, og hvordan man begår sig i en kultur som den danske, hvor der ofte drikkes en masse – og ikke mindst, hvordan man får et godt og positivt liv uden alkohol, så livet uden alkohol opleves som en gevinst og ikke et tab.</p>

<p>Det er næsten altid de pårørende, der i sidste ende er grunden til, at en person med et alkoholmisbrug går i misbrugsbehandling. Som pårørende ser man typisk problemerne i drikkeri mere klart end misbrugeren selv gør, og indser at der er behov for professionel hjælp til behandling, længe inden alkoholikeren selv kommer til denne erkendelse.</p>

<p>Kontakt os anonymt på 5195 3333 og få hjælp til ambulant alkoholbehandling.</p>