Døgninstitutioner for unge med psykiske problermer

Døgninstitution til anbringelse af særligt belastede børn og unge, der følge af specialinstitution har udartet svære personlighedsforstyrrelser og relationsforstyrrelser. Med de udsatte anbragte børn og unge i midten og ved brug af miljøterapi bliver der udarbejdet en plan for, at udvikle deres personlighed og selvtillid så de på længere sigt bliver forberedte til, at indtræde i samfundet. Vi er en af de små døgninstitutioner for unge, men har via vores yderst kompetente medarbejdere og i godt samarbejde med skoler, eksterne psykiatere og flere andre fagkyndige, opnået meget fine resultater. Vores specialinstitution er opdelt geografisk så vi tillige kan huse særligt udsatte unge, der ikke kan klare, at omgås andre mennesker og vi kan endvidere tilbyde hjælp, hvis der er brug for akut anbringelse, også af udsatte, der ligger udenfor den egentlige målgruppe. Rundt på siderne kan man finde en grundigt gennemgang af vores døgninstitution og vores behandlingstilbud