• ID:
  • 43978
  • Pagerank:
  • Beskrivelse:
  • Mange af vores beboere har et meget højt angst/stressniveau, og lever i stor selvusikkerhed. Vores vigtigste fokus er at skabe trygge, kærlige og forudsigelige rammer for vores beboere. På sigt kan den enkelte genvinde sin egen personlige frihed og blive bevidst om de hæmmende og negative sider af deres livshistorie. I den proces vil den enkelte møde nye ressourcer i sig selv, og vi vil løbende støtte op omkring den positive udvikling igennem samtaler og handlinger. Det kan være alt fra rengøring, bustræning, praktikforløb, gåture i naturen og madlavning. Alt sammen for at lære grundlæggende færdigheder, som man ikke har haft ressourcer til at tilegne sig tidligere i livet.

  • Link ejer:
  • Bofællesskabet Løve
  • Antal Hits: