• ID:
  • 41369
  • Pagerank:
  • N/A
  • Beskrivelse:
  • Bosted Nordjylland er et bosted for psykisk udviklingshæmmede voksne. På bostedet er der plads til 7 voksne psykisk udviklingshæmmede, som udover et dejligt hjem også får et godt dagtilbud med på bostedet.

   Dagtilbudet på Bosted Nordjylland har mange aktiviteter omkring fremstilling af mad.

  • Link ejer:
  • Martin
  • Antal Hits:
  • 0