• ID:
  • 33411
  • Pagerank:
  • 0
  • Beskrivelse:
  • Danas er et ejendomsselskab som beskæftiger sig med udvikling af bolig og erhvervsejendomme. Selskabet har siden det  blev stiftet  i 2003  arbejdet med udvikling og drift af fast ejendom nationalt. Selskabets aktiviteter ligger inden for en række fastlagte segmenter.

    Hovedvægten af aktiviteterne er lagt på udlejning af erhverv og boliglejemål i Københavns området, samt udvikling af erhverv og boligejendomme.

  • Link ejer:
  • Thomas Lindberg
  • Antal Hits:
  • 0