• ID:
  • 39773
  • Pagerank:
  • N/A
  • Beskrivelse:
  • Vi er specialiseret i identifikation af råd- og svampeskader samt indeklimaproblemer. Vi hjælper gerne med udbedring af skader fremkommet ved svamp og råd i byggematerialer og bygninger, herunder både trænedbrydende svampe og indeklimaproblemer forvoldt af skimmelsvamp sygdom.

  • Link ejer:
  • Hussvamp Laboratoriet
  • Antal Hits:
  • 0