• ID:
  • 33297
  • Pagerank:
  • N/A
  • Beskrivelse:
  • Pornoafhængig er et selvhjælps- og supportforum for sexafhængige og pornoafhængige samt deres pårørende. Den pornoafhængige kan få råd og vejledning til at komme ud af afhængigheden, mens den pårørende kan få støtte og forståelse for, hvordan partnerens afhængighed har stor indflydelse på samliv og nærvær. Forummet har forskellige sektioner alt efter, om man er den pornoafhængige eller den pårørende.

  • Link ejer:
  • Administrator
  • Antal Hits:
  • 4