• ID:
  • 34583
  • Pagerank:
  • N/A
  • Beskrivelse:
  • Formålet med et nyhedsbrev er naturligvis, at få modtageren til at åbne det og læse det. Indholdet bør derfor være målrettet den gruppe, du sender nyhedsbrevet ud til. Globase giver eksempelvis mulighed for at segmentere indholdet i nyhedsbrevet så budskabet bliver så relevant så muligt.

  • Link ejer:
  • Joan Paepcke
  • Antal Hits:
  • 0