• ID:
  • 33224
  • Pagerank:
  • 2
  • Beskrivelse:
  • Schødt Arkitekter udarbejder vedligholdelsesplaner. En vedligholdelsesplan skaber overblik over ejendommes fysiske tilstand og med den baggrund kan vi udarbejde vedligeholdelsesforslag gældende for en 10-års periode. Vi udarbejder vedligeholdelsesplanen som en rapport og gennemgår den med opdragsgiver. Ved gennemgangen drøfter vi mulighederne for det videre arbejde.

  • Link ejer:
  • Anders Midtgaard
  • Antal Hits:
  • 0