Gælder arveloven uden et testamente?

Arveloven tager i al sin enkelthed udgangspunkt i, hvorledes ens familiære situation ser ud, og herudfra kan man via arveloven komme frem til, hvem der skal arve hvad i familien.

Denne lov er lavet for at kunne fordele arven hos de, der ikke har skrevet sig et testamente, hvori det specifikt beskrives, hvem der skal arve hvad. 

Arveloven fungerer ved, at den er opdelt i tre forskellige klasser: ægtefælle og børn, forældre og søskende samt bedsteforældre og børn af disse. Alt efter hvilken situation afdøde står i, vil arveloven enerådigt – under forudsætning af manglende testamente – kunne bestemme, hvilke familiemedlemmer der skal arve hvad. Har man ægtefælle og børn, vil arven fordeles ligeligt mellem disse, mens arven kan fordeles blandt forældre og søskende eller blandt bedsteforældre og deres børn, såfremt man ikke har ægtefælle. 

Hvordan fungerer arven med ugift samlever? 

Ifølge arveloven tildeles den givne arv altså til søskende, forældre, bedsteforældre og andre i den nærmeste familie, hvilket er en af hovedårsagerne til, at arveloven er lavet. Med denne sikres det altså, at arven tilfalder tætte slægtninge, såfremt et testamente ej er blevet skrevet på forhånd. Det kan dog ske, at man ikke ønsker, at arven skal følge arvelovens mønstre, hvilket kan ændres ved at lave et testamente. Dette er eksempelvis strengt nødvendigt at gøre, hvis man ønsker, at en ugift samlever og eventuelle børn af den ugifte samlever skal arve noget af ens formue, da dette ikke er impliceret i arveloven. I et tilfælde med ugift samlever og intet testamente, vil børnene arve hele formuen.   

Overvej eventuelt arveforskud 

Et arveforskud er, hvor man tager forskud på arven – altså arver inden arvgiver er afdød. Dette kan ofte afveksles med en gave, men det vil sige, at arveforskudsbeløbet på modregnes i forbindelse med den traditionelle uddeling af arven. Forskellen på arveforskud og gave er altså, om der skal tages hensyn til beløbet i uddeling af arven eller ej, da man ved en gave ikke modregner i henhold til den tildelte arv. 

Formalia som dette og og hvad der er den rigtige løsning for lige netop dig  kan være meget svært at sætte sig ind i og finde ud af.  Derfor det kan være en fordel at søge rådgivning og hjælp hos en advokat som har ekspertise i Arveloven og testamenter.