Rules

Ingen porno og sex
Ingen lykkepiller (heller ikke til tissemanden)
Ingen rasisme
Vi sender nok en mail i ny og næ