Kunsten at skabe

At skabe nye produkter er en kreativ proces der indbefatter mange forskellige teknikker, en del erfaring, evnen til at give los og hårdt arbejde.

Nye originale produkter dvs. produkter der skabes ud fra deres eget grundlag/koncept og ikke er omskrivning af andres idéer kan opstå som billeder der omsættes til skitser eller modeller af designeren.

Udgangspunktet kan også være det rene ingenting eller blot intentionen om at ville skabe noget.

Ved at skitsere på papir eller computer kan der igangsættes en proces der ved held eller vedholdende arbejde kan føre til udvikling af billedet af en ny idé.

For at idéen bliver til noget særligt kræves det af designeren at kravet om et bestemt resultat momentant opgives for at give plads for det tilfældige øjeblik hvor den nye idé toner frem.

Her er håndens bevægelse eller skitsens eget liv en af vejene henimod denne syntese af løse idéer/tanker/former.

Det er ikke mystik selv om det ligner – det er blot og bar ren magi…!

I processen til fremstilling af smykker benyttes skitser i høj grad hos Monbo Design.