Et barn er født i Betlehem

Julesalmen ”Et barn er født i Betlehem” er baseret på fortællingen om Jesu fødsel fra Lukasevangeliet. Den er skrevet i 1820 af N.F.S. Grundtvig, og melodien til Et barn er født i Betlehem er lavet i 1849 af A. P. Berggreen. Salmen Et barn er født i Betlehem er opbygget kronologisk, hvilket vil sige at den beskriver begivenhederne i den rækkefølge de sker. Først defineres stedet og begivenheden, Betlehem og at Kristi fødsel. Derefter fortælles det , at der er tale om en fattig Jomfru, altså Jomfru Maria, som må lægge Jesusbarnet i en krybbe i stedet for en vugge. Til sidst nævnes de vise mænd, der som bekendt kom med gaver i form af guld, røgelse og myrra til det nyfødte barn, som de mente var frelseren. I de efterfølgende vers i Et barn er født i Betlehem, understreger Grundtvig betydningen af disse begivenheder, nemlig af Jesus var frelseren og på grund af ham og hans gerninger, blev menneske frelst og skal, som han siger, ”…holde jul i himmelby.” altså få adgang til himlen.

Hele meningen med Lukasevangeliet er, at bevise at Jesus var Guds søn. Dette gøres blandt andet ved at lade Jomfru Maria være jomfru da hun bliver gravid, hvilket ikke er muligt og kan derfor kun forklares ved en gudelig handling. En anden begivenhed der benyttes i denne sammenhæng, er hyrdernes møde med englene på marken udenfor Betlehem. Ifølge evangeliet blev hyrderne på besøgt af engle fra Gud, der fortalte dem at frelseren var født og at de ville finde ham i en krybbe i Davids by, altså Betlehem. Det skal derfor konkluderes, at fordi hyrderne fandt jesusbarnet i krybben, at englene talte sandt og derfor er historien også sand. Med nutidens øjne ser vi dog med skepsis på denne historie. Bevares det er en sød historie, men der er ingen andre tekster udover Lukasevangeliet, der beskriver disse begivenheder så det kan være svært at tro på, at alt dette virkelig fandt sted. Det er dog også det, det hele handler om nemlig tro. Når det kommer til de bibelske fortællinger, findes der ikke nogen fysiske beviser for at det der står er sandt, så i sidste ende handler det om ens personlige holdning og tro.

Musik til salmen kan findes på: Et barn er født i Betlehem
Du kan også finde tekst her: Et barn er født i Betlehem