Event

Der er mange firmaer, der jævnligt afholder et event for deres medarbejdere, medlemmer, eller kunder. Det er en god måde at bedrive virksomhedskommunikation, fordi man på den måde kan få alle i tale i virksomheden, og alle kan få den samme information til dette event.  Mange vælger at afholde en hel virksomhedsdag, hvor målet er, at samle hele virksomheden for at informere, vidensdele, afholde oplæg med nøglemedarbejdere og eksterne talere, alt der kan menes at opkvalificere virksomheden og den enkelte medarbejder.

Til et event kan man arbejde man med målsætninger og visioner, og hvis ledelsen skal kommunikere sådanne strategier ud med klart mæle og skabe opbakning, så vælger de fleste at sætte trumf på, og arrangere en virksomhedsdag med konference, workshops eller hvad, der er hensigtsmæssigt. Med så mange muligheder for udvikling er det til at forstå at virksomhedsdagen er populær og smart ude blandt arbejdsgivere. Medarbejderinddragelse arbejdes der også med i mange virksomheder, og en god måde at få input på, er ved at afholde en virksomhedskonference i form at et event med workshops, hvor man kan tage fat på forskellige emner, der er vigtige at arbejde med. Mulighederne er mange, og dem store fordel er, at det motiverer folk, og potentielt kan samle fokus på de problemer, der skal løses for at imødekomme forventningerne.

Selvom mange tager ud i eksterne lokaler, når de afholder et større event, er det ikke altid, det er nødvendigt. Firmaets egne lokaler kan tit og ofte indrettes med udstyr såsom lydanlæg til taleren og scenelys som stemningslys. Et ordentligt foredrag skal selvfølgelig foregå på en scene, men de fleste lokaler kan iscenesættes af folk med ekspertise. Mennesker har det med at engagere sig mere, når de fornemmer, at der er gjort noget ud af rammerne, og man kan til en vis grad indrette sig frem til en speciel form for adfærd.

De fleste har f.eks. nemmere ved at slå igennem som taler, hvis de befinder sig på en velbelyst scene bevæbnet med mikrofonen. Flere leverandører specialiserer sig i at udleje udstyr til et event, møder og konferencer, så man nemt kan få arrangeret og afholdt dem. For et lille beløb får man skabt gode rammer for at man i fællesskab kan skabe store resultater Er man mere til at komme ud af virksomheden kan man med fordel leje sig ind i lokaler, der er indrettet med en scene til oplæg og foredrag.

Se mere på: event