Andre nyheder

Hospitalerne i Region Midtjylland har alvorlige udfordringer med kapacitet og økonomi

Nye overblik viser, at hospitalernes behandlingskapacitet og økonomiske situation er alvorligt udfordret. Formanden beder Region Midtjyllands direktion undersøge mulighederne for ansættelsestop, stop for brug af vikarer og stop for aftaler om frivilligt ekstraarbejde.

Hospitalerne i Region Midtjylland har alvorlige kapacitets-udfordringer inden for næsten alle behandlingsområder. Indberetningerne blotlægger en række områder, hvor hospitalerne er usikre på, om de fremover vil kunne overholde de garanterede ventetider.

Overblikket får regionsrådsformand Anders Kühnau til at kalde på omgående handling.

  • Så hurtigt som muligt skal vi have udmøntet kræftmidlerne fra Regeringen og den kapacitetspulje, som partierne bag budgetforliget afsatte i budget 2024, siger Anders Kühnau, som forventer at pengene er i arbejde inden årets udgang.

Hospitalsudvalget, Psykiatri- og Socialudvalget og Udvalget for Nære Sundhedstilbud skal behandle sagen på kommende møder.

Stigende underskud

Sammen med kapacitetsoverblikket har regionens ledelse også fået nye tal for presset på Region Midtjyllands økonomi.

Tallene viser, at flere hospitaler ikke har formået at dæmpe udgiftsstigningerne. På baggrund af den nyeste økonomirapport pr. 31. august ventes Aarhus Universitetshospital nu at overskride budgetterne med 155 mio. kr. i 2023. Også for Regionshospitalet Gødstrup fortsætter ubalancen med at stige, selvom der er iværksat besparelser. Hospitalet ventes at komme ud af 2023 med en budgetoverskridelse på 120 mio. kr.

Den økonomiske situation forværres yderligere, fordi udgifterne til tilskudsmedicin er stærkt stigende og et fortsat stort merforbrug på praktiserende læger.

Skarpere økonomistyring

På baggrund af økonomiopfølgningen har jeg bedt regionens direktion om at sikre, at hospitalerne overholder de budgetter, der er lagt. Jeg har også bedt direktionen om se på, om der er behov for et stop for aftaler om frivilligt ekstraarbejde, brug af vikarer og eventuelt også et decideret ansættelsesstop, siger Anders Kühnau.

Oplysningerne fra den seneste budgetopfølgning bliver forelagt Forretningsudvalget på næste møde.

Tilfredse patienter og dygtige medarbejdere

  • Når man ser kapacitetsoverblikket og den nedslående økonomiske udvikling, så er det vigtigt samtidigt at huske på, at hospitalerne – ud over udfordringerne – faktisk har nogle meget tilfredse patienter og dygtige medarbejdere. Det viser bl.a. landsdækkende undersøgelser af patienternes tilfredshed og regionens evne til at overholde maksimale ventetider, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Related Articles

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button